Nem rendelhetsz ebből az országból. United States

A vásárlás menete

 

Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.

 

A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.

 

Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.

 

Garancia

 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Fogyasztási kifogás eseténk kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

 

Az elállás joga

 

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

 

"4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

 

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

 

a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,

 

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

 

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

 

(4) írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

 

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

 

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését."

 

A vásárlónak 8 munkanapig indok nélkül jogában áll a megrendelt terméket az áruház részére hiánytalanul visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette.

 

A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet - Távollévők között kötött szerződésekről - értelmében a visszaküldés költségei a vásárlót terhelik. Áruházunk az áru ellenértékét a csomag készhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatja a vásárlónak.

 

Az elállási jog minden, postán vagy futárral szállított termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan csomagolásban, garancialevél kiállítása esetén azzal együtt érkezik vissza áruházunkhoz. A visszaküldéssel kapcsolatos csomagolási és postázási költségek a törvény szerint a vásárlót terhelik.

 

Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó (hotelszoba foglalás), szállítási (repülőjegy-foglalás, gépjárműbérlés), étkeztetési (pizzarendelés) vagy szabadidős szolgáltatások (koncertjegy, belépőjegy megrendelés) igénybevételére irányuló online szerződéseknél, az olyan termékek esetén, amelyek egyedileg, a vásárló igényei szerint készültek.

 

A lemezen tárolt szerzői művek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek, higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kozmetikumok esetében akkor nem gyakorolhatja a vásárló elállási jogát, ha a csomagolást (védőfóliát) már felbontotta, vagyis a terméket már használatba vette.

 

Elállási szándékát a webáruház bármelyik elérhetőségén közölheti velünk.

 

A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

 

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra.

 

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

 

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

Felelősségkorlátozás

 

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

 

Adatvédelem

 

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

 

Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

 

Egyéb jogszabályok

 

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

Jogi kérdésekben a Vas Megyei Bíróság az illetékes.www.gyogybolt.info web áruház

 

ÉRVÉNYES: 2016 Január 1-től

1. Bevezető rendelkezések

A jelen ÁSZF Czakó Dániel egyéni vállalkozó (továbbiakban: Üzemeltető), és a www.gyogybolt.info web shopon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

2. A web áruházat üzemeltető cég adatai, elérhetőségek

Cégnév: Czakó Dániel egyéni vállalkozó

Üzemeltető adatai

 • Cégnév/Név: Czakó Dániel
 • Székhely/Lakcím: 9737, Bük, Móricz Zsigmond utca 14, Vas megye, Magyarország 
 • Telephely: 9737, Bük, Móricz Zsigmond utca 14, Vas megye, Magyarország
 • Levelezési cím: 9737, Bük, Móricz Zsigmond utca 14, Vas megye, Magyarország Bankszámlaszám: K&H 10404027-50526783-69561001
 • Adószám: 67328774238
 • EU adószám: HU67328774
 • KKV minősítés: Mikrovállalkozás
 • Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 50069015
 • A nyilvántartó cégbíróság/jegyző: Dr. Tóth Ágnes jegyző/ Vas Megyei Bíróság Cégbírósága Szombathely 
 • Kereskedelmi tevékenység bejelentési száma: Kitöltendő
 • A nyilvántartó jegyző: Dr. Tóth Ágnes jegyző
 • Nyilvántartó hatóság és nyilvántartásba vételi szám: Vas Megyei Bíróság Cégbírósága Szombathely
 • Tevékenység gyakorlásának hatósági engedély száma, engedélyező hatóság: Kitöltendő, ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles.
 • Tagságok:
 • Nemzeti Agrár Kamara: E973700495364 (kötelező tagság)
 • Országos Magyar Méhészeti Egyesület:
 • Ügyfél-azonosító szám: 1014318566
 • Bachelor of Science (Honours) in Environmental Science– Kingston University, London (University Reference: 541691/1, HESA Reference 0000056510384– modulok, tantárgyak és szakmai gyakorlat alapján honosított Magyarországon, mint BSc Természetvédelmi mérnök
 • Idegenforgalmi szakmenedzser – (514756) Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar (NYME KTK)

Nyitva tartása: Hétfő-Péntek 8.00-18.00 Szombat 8.00-12.00

Vasárnap az ügyfélszolgálat szünetel.

Szerződés nyelve: magyar, amelyet az Üzemeltető nem iktat

Tárhely szolgáltató: http://tarhelymost.eu

 

3. Jogviszony létrejötte

3.1. Nemcsak a vásárlással, de a www.gyogybolt.info web áruház megtekintésével is a jelen ÁSZF szerinti jogviszony jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, mely itt érhető el.

3.2. A Web áruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között.

3.3. Termékek tulajdonságai

A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a jogszabály által előírt körben a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.4. Termékek vételára

A termékek vételára a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára – hacsak a termék adatlapon eltérően nem rendelkezik az Üzemeltető - nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A web áruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a web áruházon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.5. Vevői ajánlat, és annak visszaigazolása, a szerződés létrejötte

3.5.1. A jelen ÁSZF feltételeit az Ügyfél a megrendelés elküldésével elfogadja.

3.5.2. Az Ügyfél által a web áruházon keresztül leadott megrendelés vevői ajánlattételnek minősül, melyet az Üzemeltető köteles 48 órán belül e-mailen visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól. FONTOS, hogy ez a visszaigazolás csupán egy, a megrendelést követően küldött automatikus e-mail, amelyben az Üzemeltető arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése az Üzemeltetőhöz beérkezett. Ezzel a visszaigazolással még nem jön létre az adásvételi szerződés.

3.5.3. Az adásvételi szerződés akkor jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között, amikor:

 

(i)                  utánvét rendelés esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a csomagot a postának átadta, és arról, hogy melyek a szállítás adatai (csomagszám), és mi a kézbesítés várható időpontja

(ii)                személyes átvétellel rendelet termék esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a termék személyes átvételi lehetőségéről és a vevőszolgálati iroda nyitvatartási idejéről.

(iii)               előre utalás esetén: az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a banki átutalás adatairól és a pontos összegről.

 

Az (i) és (ii) és (iii) pontokban foglalt e-mailekkel a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:81. §-a szerinti „elektronikus úton kötött szerződés”, valamint a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között.

3.6. Megkötött szerződés iktatása, hozzáférhetőség

A megrendeléseket az Üzemeltető automatikusan tárolja elektronikus formában.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a Web áruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül. Az Ügyfél jogosult az Üzemeltető a megrendelésről elektronikus úton másolatot kérni.

A felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető és az Ügyfél közötti e-mailes kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti   „írásbeli megerősítés” követelményének.

3.7. Telefonos megrendelése

A fentiektől eltérően lehetőség van arra is, hogy az Ügyfél telefonon adja le a megrendelését az Üzemeltető által a web áruház oldalán feltüntetett elérhetőségeken. Amennyiben az Ügyfél e-mail címet is megad a telefonos megrendelés során, úgy az Üzemeltető a 3.5.3. szerinti e-mailt küldi el az Ügyfélnek, és ezzel jön létre a jogviszony.

 

Amennyiben az Ügyfél e-mail címet nem ad meg, úgy az Ügyfélnek küldött, a 3.5.3. szerinti adatokat tartalmazó sms elküldésével jön létre a jogviszony.

 

4. Megrendelés teljesítése

4.1. A megrendeléseket az Üzemeltető általában 1-5 munkanapon belül teljesíti. Az Üzemeltető különös gondot fordít a szállítási határidő betartására, és az esetleges késedelem esetén az Ügyfél tájékoztatására, azonban nem felel azért, ha az e pontban jelzett szokásos szállítási idő nem tartható, vagy a késedelemről az Ügyfelet nem értesítette.

 

4.2. Amennyiben a megrendelt termék nincsen raktáron és a termék beszerzése akadályba ütközik, az Üzemeltető az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

4.3. Az esetleges kellemetlenségek elkerülése érdekében ezúton is kérjük az Ügyfeleinket, hogy csak abban az esetben rendelje meg a terméket, amennyiben a megvásárolni kívánt termék státusza „RAKTÁRON” jelzéssel van ellátva.

4.4. A www.gyogybolt.info oldalon szereplő termékképek és készletinformációk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek.

4.5. Az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles az Ügyfél által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni, vagy személyes átvétel esetén a termékek Ügyfél általi átvételét lehetővé tenni.

4.6. Az Ügyfél köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen, vagy személyes átvétel esetén az Ügyfélszolgálaton átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

 

5. Fizetési lehetőségek

5.1. A Fizetési módok: az Üzemeltető bankszámlájára történő előzetes átutalás, postai futárnak történő készpénzes fizetés (utánvét).

5.1.1. Utánvételes megrendelés: A megrendelt termék kifizetése a szállításkor, utánvéttel történik. Az utánvét költsége a Posta által meghatározott összeg. 10.000ft felett ingyenes.

5.1.2. Banki előutalás: A Webáruházban megrendelt termékek vételárát a szállításiköltséggel együtt a Szolgáltató K&H 10404027-50526783-69561001 bankszámlaszámára kell utalni. Az utalás kedvezményezettje Czakó Dániel E.V. Az utalásközlemény rovatában a következőket kell feltüntetni: Megrendelő neve. A megrendelt termékek az összeg beérkezését követően kerülnek postázásra.

 

6. Átvételi, szállítási lehetőségek, Ügyfél kötelezettsége a termék átvételekor

6.1. Az Ügyfél a következő átvételi, szállítási lehetőségek közül választhat: postai futárszolgálat útján történő kiszállítás vagy személyes átvétel az Üzemeltető Ügyfélszolgálatán.

6.2. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az Üzemeltető a várható szállítási napról e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a 3.5.2. pontban foglaltak szerint.

6.3. Személyes átvétel esetén az Üzemeltető e-mailen értesíti az Ügyfelet arról, hogy a csomag elkészült, és személyesen átvehető a Szolgáltató székhelyén (9737, Bük, Móricz Zsigmond utca 14, Vas megye, Magyarország) az e-mail elküldését követő 5 napon belül. Az Üzemeltető úgy tekinti, hogy az Ügyfél elállt a megrendeléstől, amennyiben 5 napon belül nem veszi át a terméket. Az e-mailben az Üzemeltető tájékoztatja az Ügyfelet az Ügyfélszolgálat címéről és a nyitvatartási időről is.

6.4. Az Ügyfél köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni.

6.5.Postával történő kiszállítás munkanapokon 8-17 óra között történik.  Az Ügyfél köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, amely valós, és amelyen a fenti időintervallumban elérhető.

 

7. A vásárlástól való elállás joga

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (mely elérhető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR) szerint az Ügyfelet megilleti a feltétlen, indoklási kötelezettség nélküli elállás joga. A termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül az Ügyfél jogosult a vásárlástól elállni. Természetesen az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot az Ügyfél e-mailen, postai úton küldheti el, vagy telefonon, illetve személyesen jelentheti be az Üzemeltetőnek. Az írásbeli elállás nyilatkozatának mintája letölthető innen, azonban a minta használata nem kötelező! Az Üzemeletető e-mailen haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

7.2. Nem illeti meg az Ügyfelet az elállási joga a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt termékek esetében, így különösen

 • gyorsan romlandó termékek (például nem tartós élelmiszerek, vágott virág),
 • természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okból) vissza nem szolgáltatható termékek (például kozmetikumok), ha az Ügyfél már kibontotta,
 • Az olyan termék esetén, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának (CD. DVD) adásvétele tekintetében, ha az átadást követően az Ügyfél a csomagolást(védőfólia) felbontotta;

http://feosz.hu/upload/FEOSZ%20Tajekoztato.pdf

7.3. Az elállás joghatásai

Ha az Ügyfél eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. Az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az Ügyfél köteles az Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli, éppen ezért utánvéttel nem lehet a terméket visszaküldeni az Üzemeltető részére. Az Ügyfelet a visszaküldés díján felül egyéb költség nem terheli.

7.4. Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.5. Az Üzemeltető követelheti az Ügyféltől a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

8. Jótállás, szavatosság, termékfelelősség, termékszavatosság

8.1. Jótállás: A www.gyogybolt.info oldalon található termékekre nem vonatkozik a kötelező jótállás. Amennyiben valamely termék mégis az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, úgy azt az Üzemeltető a termék adatlapján feltünteti.

Jótállás esetén az Üzemeltető a fogyasztókkal szemben a termék mindazon hibája miatt helytállni köteles, amely a jótállás időtartamán, azaz a vásárlástól (termék átvétele) számított 1 éven belül merül fel. Mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.

8.2. Szavatosság: A 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:163 §. (2) bekezdése fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések esetére 2 éves szavatossági időt biztosít.

8.2.1. A szavatossági igényekkel kapcsolatos előírásokat a Ptk. és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. GKM rendelettartalmazza.

8.2.2. A kellékszavatossági felelősség a hibás teljesítésre vonatkozik. Az Üzemeltető hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Üzemeltető, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt az Üzemeltető, vagy annak képviselője végzi el. Ha az összeszerelést az Ügyfél végzi, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás teljesítésnek tekinthető, ha az a termékhez adott használati útmutató hibájára vezethető vissza.

8.2.3. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónapon belül tehát az Üzemeltető csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az Üzemeltető nem köteles például az Ügyfél kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.

A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén az Ügyfélnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fenn állt. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával,úgy az Üzemeltetőt szavatossági kötelezettség nem terheli.

8.2.4. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet:

1. kijavítást vagy kicserélést követelhet (kivéve, ha választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne),

2. ha kijavításra és a kicserélésre sincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/ kicserélést nem vállalta/ nem tud eleget tenni, megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (jelentéktelen hiba miatt nincs helye)

8.2.5. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

8.3. Termékszavatosság

A Ptk. 6:168 §-a alapján a termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.4. Termékfelelősség

A Ptk. 6:550-559 §-ai alapján a termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. Termékkár valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár; és a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz EUR-nal nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.

8.5. Szavatossági és jótállási igények intézése- hatályos 2014. május 16. napját követően kötött szerződések tekintetében

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelően a szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

Az Üzemeltető a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

9. Szerzői jogok, védjegy

9.1. A www.gyogybolt.info weboldalon található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A termékekről készült képek, a termékek magyar elnevezései, a termékleírások, illetve kapcsolódó képanyagok egyedi alkotások, vagy saját fordítású feldolgozások. Ezen elemek kizárólag saját felhasználás céljából az Ügyfél merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerinti egyéb felhasználásuk az Üzemeltető írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. A fentiektől eltérni csak az Üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján lehet. Az Üzemeltetőt megillető szerzői jogok megsértése esetén az Üzemeltető az Szjt.szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.

9.2. A jogosultnak kizárólagos joga van a megjelölés gazdasági tevékenysége körében történő használatára. Az Üzemeltető e körben jogosult fellépni minden olyan rá mutató hivatkozás (link) használata ellen, amelyet az Üzemeltető engedélye nélkül helyeznek el, vagy az Üzemeltető jó hírét, üzleti érdekeit sérti.

 

10. Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségei

10.1. Az Ügyfél jogosult valamennyi, a jelen ÁSZF hatálya tartozó jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő panaszát az Üzemeltetőnek írásban vagy szóban bejelenteni.

A Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) elérhetőségei:

Cím: 9737, Bük, Móricz Zsigmond utca 14

Czakó Dániel

Szóbeli panasztétel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével az Ügyfél nem elégedett, akkor az Üzemeltető írásos jegyzőkönyvet készít, melyet az Ügyfél által megadott e-mailcímre továbbít az Ügyfélnek. Ezt köbvetően a panasz írásos panasznak minősül.

Írásbeli panasztétel. Az írásban érkezett panaszokat az Üzemeltető köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ügyfél és az Üzemeltető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: Vas Megyei Békéltető Testület: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. (http://www.vmkik.hu/hu/kezdolap/kapcsolat-10273)

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

11. Egyéb rendelkezések

11.1. A www.gyogybolt.info weboldal megtekintésével, az oldalon történő termékrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta.

11.2. A szerződés magyar nyelven jön létre.

11.3. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

11.4. Etikai kódexet nem fogadott el magára nézve kötelezőnek az Üzemeltető.

 

 

Fizetési és szállítási módok

A rendeléseket postai csomagként adjuk fel és a mindenkori postai tarifát alkalmazzuk!Semmilyen plusz árat nem számítunk fel!

 

A szállítás szállítmányozó cégeken keresztül történik. A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról és vállalja a szállítási költséget.
Az áru kiszállítása ill. átvétele jellemző időpontja munkanapokon 8.00-17.00 óra közé esik. A termék átvételét a vevőnek kell biztosítania az előzetesen megadott napon, és a kiszállított termék átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolja.
A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. Esetleges kifogását a vevőnek haladéktalanul jeleznie kell a szállítónál és a webáruház vevőszolgálat felé. Amennyiben a vevő az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a sikertelen kiszállítás költsége őt terheli.
A fenti szállítási feltételek és díjak kizárólag a webáruházban történő vásárlás esetén érvényesek és kizárólag Magyarország területére.
Kiszállítási értékhatárok (a kosár nettó értéke)

Szállítási költség 1: (GYORS: 1-2 munkanap a megrendelés igazolásától) nettó 800+Áfa!


Szállítási költség 2: (NORMÁL: 2-5 munkanap a megrendelés igazolásától) nettó 10000 Ft alatt 500+Áfa.
Nettó 10000Ft felett ingyenes!

- Előre utalás esetén: 1550 Ft
- Utánvét esetén: 2270 FT

Szállításban partnerünk: Magyar Posra Logisztika

 

A szállítási díjakat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban szükséges feltüntetni.

 

Süti (cookie) Szabályzat

 

Weboldalunk bizonyos területein sütiket („cookies”) alkalmazunk. A sütik olyan fájlok, melyek információt tárolnak az Ön merevlemezén vagy webes keresőjében, ha Ön ehhez külön is hozzájárul. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a sütiket az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az Európai Unió előírásainak megfelelően használjuk.

 

A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az Ön igényeihez, és még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani Önnek azáltal, hogy a sütik egyebek mellett

• megjegyzik a beállításokat, így nem kell azokat újra bevinnie, ha egy új oldalra lép,

• emlékeznek az Ön által korábban bevitt adatokra (pl. irányítószám), ezért azoka nem kell újra begépelnie,

• elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Ön elvárásai szerint működjön, könnyen megtalálja az Ön által keresett információt, és

• figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

 

1. A sütik fajtái, célja és használata

Weboldalunkon kétféle sütit használhatunk: „ideiglenes” („munkamenet sütiket”) vagy „állandó sütiket” (beleértve a „személyre szabott sütiket” is – lásd lejjebb). Az ideiglenes sütik addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja weboldalunkat, míg az állandó sütik webes keresőjének beállításától függően hosszabb ideig, vagy egészen addig az eszközén maradnak, amíg azokat manuálisan nem törli.

 

1.1. Elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütik

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a sütik az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing célból fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más weboldalakon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.Ha nem fogadja el ezeket sütiket, akkor a honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg, lehetetlenné téve a honlap használatát.

 

1.2. Analitikai vagy teljesítményfigyelő sütik

Ezekkel megkülönböztethetjük és számlálhatjuk weboldalunk látogatóit, és figyelni tudjuk, hogy a felhasználók miként használnak egy adott honlapot, például mely oldalakat látogatják a leggyakrabban, illetve kapnak-e hibaüzenetet honlapokról. E sütik révén tároljuk az Ön felhasználói nevét és jelszavát, biztonságos belépést nyújtunk a honlapra, biztosítjuk a honlap egységes megjelenését, valamint gyűjtjük a honlap használatával kapcsolatos információkat. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy továbbfejleszthessük a weboldalunk működését. E sütik nem gyűjtenek Önt azonosítani képes információkat, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják, és azokat csak a weboldalunk működésének fejlesztésére használjuk fel.

 

1.2.1. Google Analitika

A Google Analitika (Google Analytics) révén információkat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy a honlap látogatói miként használják az oldalt. Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az oldal megfelel a látogatók igényeinek, illetve azt miként tehetnénk még vonzóbbá.

A Google Analitika adatokat gyűjt arról, hogy Ön milyen oldalakat keres fel, ott mennyi ideig tartózkodik, hogyan jutott oda és mire kattint rá. Mivel ennek keretében nem gyűjtjük és nem tároljuk az Ön nevét vagy címét, ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására, továbbá nem engedélyezzük, hogy a Google ezeket saját céljaira használja vagy bárkivel megossza.

 

A Google Analitika a következő sütiket használja:

_utma

_utmb

_utmc

_utmx

 

1.2.2. Honlap statisztika

A látogatókkal kapcsolatos információk mérése és elemzése céljából a Nedstat által kifejlesztett Sitestat 4.0 programot használjuk oldalunkon. Ennek keretében az Ön IP címe alapján egyebek mellett rögzítjük az internetes forgalomra, az Ön által használt böngésző típusára és számítógépére vonatkozó adatokat.

 

A Nedstat által szolgáltatott adatokat arra használjuk, hogy az oldalt kiegészítsük olyan tartalmakkal és funkciókkal, melyek látogatóink számára érdekesek és hasznosak lehetnek. Ha a Nedstat-tal és az ennek révén gyűjtött, illetve feldolgozott adatokkal kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérjük tanulmányozza a Nedstat honlapját (www.nedstat.com) és az ott található adatvédelmi irányelveket.

 

1.3. Funkcionális sütik

Ezek a sütik a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, a választott nyelv, a régió, ahol Ön tartózkodik, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ily módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek. E sütik azt is lehetővé tehetik az Ön számára, hogy videókat nézzen, játékokat játsszon és társasági eszközöket használjon, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

 

E sütik azonban nem követik nyomon az Ön más weboldalakon folytatott tevékenységét, és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más weboldalakon keresztül.

 

Az ezen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket Ön megosztott, mint a felhasználóneve vagy profilképe. Mindig egyértelmű és előzetes tájékoztatást nyújtunk azonban arról, hogy milyen információt gyűjtünk, azokat mire használjuk fel és kivel osztjuk meg.

 

Honlapunk a JavaScript néven ismert technológiát használja annak érdekében, hogy az oldal megjelenése minél vonzóbb legyen. Emiatt elengedhetetlen, hogy az oldalunk ellenőrizze, vajon a böngészőjében a JavaScript engedélyezve van-e, és a megfelelő süti beállítása révén rögzíti ezt a körülményt az oldalunkon történő böngészés teljes időtartamára vonatkozóan.

 

E célból a következő süti tárolására kerül sor:

Has_js

 

1.4. Célzott vagy reklám sütik

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni honlapunk látogatóit, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám sütiket (cookies) is használunk, ehhez azonban az Ön kifejezett belegyezése szükséges, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg.

 

Ezek a sütik meglehetősen részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól weboldalainkon (például rögzítik, hogy mely termékekre és szolgáltatásokra kattintott). Segítségével felismerhető továbbá, ha ismételten meglátogatja valamely weboldalunkat és/vagy olyan weboldalakat, amelyek hirdetési partnereink hálózataihoz tartoznak.

 

Ha Ön már megerősítette, hogy a továbbiakban is kapni szeretne tőlünk e-maileket, marketinginformációkat, illetve ajánlatokat, akkor a sütik (cookies) a következőképpen fognak működni:

 

(a) információkat gyűjtenek arról, hogy Ön weboldalainkon mely termékeket és szolgáltatásokat kereste meg, vagy helyezte a bevásárlókosarába, így:

• adatokat rögzítenek Önről, amelyek lehetővé teszik, hogy azonosítsuk Önt és beállításait, így nem kell újra megadnia ezeket az információkat, amikor ismételten oldalunkra látogat,

• segítenek beazonosítani Önt, amennyiben egy tőlünk kapott e-mailre válaszol,

• a Panasonic csoport vállalatai weboldalaikon a megtekintett Panasonic termékek hirdetéseit jeleníthetik meg az Ön számára,

• a Panasonic csoporthoz tartozó vállalatok személyre szabhatják az Önnel folytatott e-mailes és direktmarketing célokat szolgáló kommunikációt, és

• hirdetési partnereink hirdetési hálózatuk más weboldalain is megjeleníthetik az Ön által megtekintett Panasonic termékek és szolgáltatások hirdetéseit.

 

(b) korlátozható egy adott hirdetés megtekintésének száma, valamint mérhető a hirdetési kampányok hatékonysága.Ezeket a sütiket a Panasonic csoporthoz tartozó vállalatok és/vagy hirdetési partnereink tárolhatják és érhetik el.

 

1.5. Harmadik féltől származó sütik

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogyÖn miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.Ha kíváncsi rá, hogyan használják a harmadik felek a sütiket, tekintse meg e szolgáltatások adatvédelmi- és süti-szabályzatát.

 

2. A sütik (cookies) kezelése

A böngésző beállítása: beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak módosításához:

 

Ehelyütt jegyezzük meg, hogy ez a weboldal sütik használatával történő működésre készült, így azok részleges vagy teljes kikapcsolása hatással lehet e weboldal használhatóságára, megakadályozhatja az interaktív kommunikációt, és ekként azt, hogy Ön annak minden szolgáltatását kihasználhassa.

 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal illetve külső adatszállítókkal nem cserélünk sütiket.

 

Az anonim Google Analitika sütik kikapcsolása: az ilyen sütik kikapcsolása érdekében egy úgynevezett „Google Analytics plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának.

 

Ezzel kapcsolatban további információkat az alábbi linkeken talál:

 

 

További hasznos linkek: ha további tájékoztatásra lenne szüksége a sütikkel (cookies) és azok szélesebb körű használatával kapcsolatban, kérjük keresse fel az alábbi oldalakat:

 

 

3. Leiratkozás a személyre szabott sütik (cookies) használatáról

Amennyiben korábban jóváhagyta a személyre szabott sütik (cookies) használatát, de most inkább leiratkozna erről a szolgáltatásról, kérjük jelezze emailben a következő címre:

 

4. Egyéb rendelkezések

 

A jelen Süti Szabályzatra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogszabályai vonatkoznak.

 

5. Minden süti elfogadása vagy letiltása

A lenti „Letiltás” gombra kattintva letilthatja a honlapunkon használt valamennyi sütit.